בונוס: הטמעת Conversion API באמצעות Server Side GTM

https://vimeo.com/552399270/942445dacdזה הקוד שיוצר את ה-event id (כמובן שאת gtm.start ו-gtm.uniqueEventId צריך ליצור בתור dataLayer variables): function() { return {{gtm.start}}+'.'+{{Event}}+'.'+{{gtm.uniqueEventId}} } זה הקוד שיוצר הקוקי fbp_ (כאשר הוריאבל fbp Cookie הוא 1st party cookie variable שלוקח את הערך מ_fbp): function() { if ( {{fbp Cookie}}.indexOf('fb') < 0 ) { return 'fb.' + (document.location.hostname.split('.').length - 1) + […]