בונוס: הטמעת Conversion API באמצעות Server Side GTM

זה הקוד שיוצר את ה-event id (כמובן שאת gtm.start ו-gtm.uniqueEventId צריך ליצור בתור dataLayer variables):
				
					function() {
 
  return {{gtm.start}}+'.'+{{Event}}+'.'+{{gtm.uniqueEventId}}
  
}

				
			
זה הקוד שיוצר הקוקי fbp_ (כאשר הוריאבל fbp Cookie הוא 1st party cookie variable שלוקח את הערך מ_fbp):
				
					function() {
  if ( {{fbp Cookie}}.indexOf('fb') < 0 ) {
  return 'fb.' + (document.location.hostname.split('.').length - 1) + '.' + new Date().getTime() + '.' + {{Random Number}}; }
else return {{fbp Cookie}};
}

				
			
וזה הקוד שיוצר את העוגייה fbc_ (כאשר הוריאבל fbclid param לוקח את הערך מהמשתנה fbclid בURL):
				
					function() {
  if ( {{fbclid param}} != undefined ) {
  return 'fb.' + (document.location.hostname.split('.').length - 1) + '.' + new Date().getTime() + '.' + {{fbclid param}}; }
else return {{fbc Cookie}};
}
				
			

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

שיעורים נוספים:

צרו קשר ואשמח לעזור

דילוג לתוכן